top of page

Weekly Group Sessions/Групови класове

30 min Face Yoga Group Session/ 30 мин Йога за лице групов клас

  • 30 min
  • 30 Bulgarian leva
  • Online

Service Description

This session includes working on opening and draining the lymphatic system, warming up and doing face massage to sculpt, lift and enhance our faces. Exercises are done sitting on a chair and I recommend having a small mirror nearby. *Contraindications (please read before purchasing): -pregnancy 1st trimester, cancer, Botox/fillers within 4 weeks, lymphoma, heart conditions. Този клас включва работа по отваряне и дрениране на лимфната система, загрявка и упражнения за лице, които скулптурират, повдигат и озаряват лицата ни. Провеждаме класа седнали на стол. Препоръчително е да имате малко огледало наблизо. * Противопоказания (моля прочетете внимателно преди да запазите своя час): - Бременност 1-ви триместър, ракови заболявания, ботокс/филъри през последните 4 седмици, лимфом, сърдечни заболявания.


Cancellation Policy

To cancel or reschedule please contact me at least 24 hours in advance. За да отмените или презапишете вашия час моля да се свържете с мен поне 24 часа предварително.


Contact Details

info@tonisimeonova.com


bottom of page